Landelijk verbouwen
De agrarische sector is volop in beweging. Bedrijfsbeëindiging is landelijk gezien aan de orde van de dag. Ook in onze directe regio het Groene Hart, staat de levensvatbaarheid van de voornamelijk veeteeltbedrijven onder grote druk. Regelmatig komen er agrarische bedrijven geheel of gedeeltelijk vrij, doordat de eigenaar stopt of verhuist naar een ander gebied.

Deze bebouwing blijkt een geliefde plek voor wonen in het buitengebied te zijn, soms ook in combinatie met de uitoefening van een beroep aan huis. Benbouw heeft zich vanaf de start voornamelijk gericht op deze bouwactiviteiten en daar het motto  "landelijk (ver)bouwen" aan verbonden.

Daarnaast leidt deze ontwikkeling ook tot schaalvergroting bij de 'blijvers' en weer andere agrariërs zoeken het in verbreding door nevenactiviteiten b.v.  in de recreatieve sfeer. Ook deze groep behoort tot de opdrachtgevers van Benbouw.


1 | 2 | 3 | 4