Ontstaan
Eigenaar Ben Oostdam is opgegroeid op boerderij Stoopenburch, het erf waarop Benbouw in Hazerswoude nu is gevestigd. Ben was al jong actief met het maken van hutten en daardoor is het niet zo vreemd dat hij in de bouw terechtkwam en later zelf gebouwen is gaan ontwerpen. Zijn belangstelling voor de agrarische bedrijvigheid, het landelijk gebied en de drang naar eigen ondernemerschap, hebben in mei 2000 tot de oprichting van Benbouw geleid.

Voorheen was Ben werkzaam bij o.a. een architectenbureau en een grote landelijke aannemer. Sinds 2006 wordt alle advisering uitgevoerd onder Benbouw Adviezen BV. Daarnaast worden op beperkte schaal projecten ontwikkeld door Benbouw Projecten BV. Benbouw werkt samen met kleine bouwkundige tekenbureaus en constructeurs voor de vervaardiging van tekeningen en berekeningen. Via korte lijnen blijft het contact met de opdrachtgever heel direct en kan doorgaans snelle voortgang gemaakt worden.


1 | 2 | 3 | 4